Kepek

"Kuru" ve "yaÄlı kepeklenme" olmak üzere 2 çeÅit kepek türü vardır.

En sık 20 yaÅ civarındaki genç eriÅkinlerde görülür. 50 yaÅından sonra görülme sıklıÄı azalır. Ãocuklarda nadir görülür. KıŠaylarında artarken yaz aylarında azalır.

Vücudumuzun diÄer bölümleri gibi saçlı derimiz de yenilenmeye ihtiyaç duyar. Bu yenilenme sürecinde derinin iki katmanı ön plana çıkar :

  • Stratum Germinativum : Epidermisin en alt tabakasıdır. Bu tabakanın esas hücrelerini oluÅturan "keratinositler" bölünerek epidermisin diÄer hücrelerini oluÅtururlar.
  • Stratum Corneum : Epidermisin en üst tabakasıdır. Bu tabakanın temel hücresi "korneositler" dıŠetmenlere karÅı bariyer görevi görür.

Deskuamasyon (Hücre Döngüsü) :


Döngü süreci : 26 â 42 gün. Kepeklenmede döngü süreci 7- 21 güne düÅer.
Warning: fopen(cash/ad89ef03bf5b3949ad1077770ab23679.bio): failed to open stream: Permission denied in /home/bioment/public_html/CStop.php on line 16

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bioment/public_html/CStop.php on line 17

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bioment/public_html/CStop.php on line 18