SAÃ TELÄ°NÄ°N EVRELERÄ°

Normal bir insanın kafa derisinde kalın terminal saçlar üreten 100,000 ile 150,000 saç kılı bulunmaktadır. Bu saç kökleri 1â4 arası kıl içeren adalar (folliküler ünite) halinde bulunurlar. Bir kiÅinin kafasında yaklaÅık 50,000 ile 65,000 arası saç arası bulunmaktadır. Kıyaslama yapıldıÄında, bir insan vücudunda ince, vellus kıl üreten ortalama 5 milyon kıl follikülü vardır.

Saçın yaÅam döngüsü 3 fazdan oluÅur :

 • Anajen faz : Saç telinin büyüme evresidir. Bu evre 2 ila 7 yıl sürer. Saç derisinde bulunan saÄlıklı saçın % 85'ini anajen fazda olan saç telleri oluÅturur.
 • Katajen faz : Saç büyümesinin durma evresidir. Bu evre yaklaÅık 3 hafta sürer. Saç teli Dermal papilladan yüzeye doÄru yaklaÅarak uzaklaÅır. Saç derisinde bulunan saÄlıklı saçın %1'ini katajen fazdaki saç telleri oluÅturur.
 • Telojen faz : Saç telinin yaÅamının sonlanma evresidir. Bu evre yaklaÅık 3 ay sürer. Yeni saç soÄanı ve yeni saç teli oluÅur. Bu yeni saç teli ölü saç telini iterek düÅmesine neden olur. SaÄlıklı saçın %14'ünü telojen fazdaki saç telleri oluÅturur.

  Bu dönem bazı araÅtırıcılara göre 2'ye ayrılabilmektedir :

  • Dökülme süreci (Eksojen)
  • Folikülün boÅ kaldıÄı dönem (Kenojen)

  Telojen evrenin sonunda bu saç telinin ayrıldıÄı yerden yeni bir saç teli çıkar ve böylelikle yeni bir döngü baÅlar.

Yeni anajen faz : Yeni bir döngünün büyüme evresidir. Yeni saç teli yüzeye ulaÅır. Belli bir zamanda, insan kafasındaki terminal kıların %90' ı uzamaktadır. Anajen olarak adlandırılan bu evre 2 ile 7 yıl arasında sürmektedir. Katajen 2- 3 haftalık kısa bir evredir olup bu evrede büyüme durur, kıl folikülünün ortası büzülür ve 'club hair' denilen yapıyı oluÅturur. Kafa derisindeki geriye kalan %10'luk kısım telojen denilen dinlenme evresindedir ve bu durum yaklaÅık 3â4 ay sürmektedir.

Bir kıl dinlenme evresine girdiÄinde, büyüme durur, kök papilladan ayrılır ve kök çekildiÄi zaman, ya da yeni kök yerine büyümeye baÅladıÄında dökülür. Sac teli çekilerek koparılırsa alt kısımda beyaz bir bölüm dikkat çeker. Birçok kiÅi bunun saç kökü olduÄunu düÅünür. Dermal papilla ve büyüme merkezi hala kafa derisinde yer almaktadır. Kafa derisindeki saçlar günde yaklaÅık 0,44mm uzamaktadır. Her saç follikülü yaÅam boyunca 20- 25 kez kıl döngüsüne girmektedir.

Bir kiÅinin günde yaklaÅık 100 saç telinin dökülmesi normaldir. Saçlarımızı tararken tarakta birkaç saç telinin görülmesi normaldir. Bu sayının aÅırı miktarda artması saç dökülmesine neden olan bir hastalıÄa iÅaret eder. Mutlaka bir dermatolog muayenesini gerektirir. Genetik kellik ise büyük miktarda saç dökülmesinden deÄil de, dökülen saçların yerine zayıf, güçsüz cılız saçların çıkması ve daha sonraki aÅamada dökülme ile karakterizedir.


Warning: fopen(cash/4bebd3d911b8620406baae4bb4d4f309.bio): failed to open stream: Permission denied in /home/bioment/public_html/CStop.php on line 16

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bioment/public_html/CStop.php on line 17

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bioment/public_html/CStop.php on line 18