SIKÃA SORULAN SORULAR

Saçlarım her gün bir miktar dökülüyor. Bu durum normal midir ?

Normal koÅullarda günlük saç teli kaybımız 50-100 adettir. Dökülme bu miktarın üzerinde sürekli hale geldiÄinde saç dökülmesi ciddi boyuta ulaÅır.


Saçlarım zaman zaman dökülüyor. Fakat belli bir zaman sonra dökülme duruyor. Bu neden kaynaklanır ?

Genetik ve geçici olmak üzere 2 tip saç dökülmesi meydana gelir. Genetik saç dökülmesi ergenlik sonrası dönemde 20'li ve 30'lu yaÅlarda görülen alın bölgesindeki saç çizgisinin çekilmesinden baÅlayarak tepe bölgesinin incelip açılmasıyla ortaya çıkan durumdur. Geçici saç dökülmesi, stres, mevsim deÄiÅiklikleri, bilinçsiz kozmetik ürün kullanımı ve dengesiz beslenme gibi nedenlerden kaynaklanabilir.


BaÅımızda yaklaÅık kaç adet saç teli bulunur ?

Saçlı deride 100.000-150.000 adet saç teli bulunur.


Kepeklenme en sık hangi yaÅlarda görülür ?

Kepeklenme en sık 20 yaÅ civarı genç eriÅkinlerde görülür. 50 yaÅından sonra görülme sıklıÄı azalır. Ãocuklarda nadiren görülür.


Saç dökülmesi ve kepek oluÅumu mevsimlere göre deÄiÅiklik gösterir mi ?

Kepeklenme kıŠaylarında artarken yaz aylarında daha az görülür.


KepeÄe neden olan etmenler nelerdir ?

KepeÄe neden olan etmenleri esas ve diÄer etmenler olarak ikiye ayırabiliriz.

  • Malassezia mantarı
  • Sebum (saç derisi ve saçın aÅırı yaÄlanması)
  • KiÅisel duyarlılık

KepeÄe neden olan diÄer etmenler iç ve dıŠolarak ikiye ayrılır :

  • İç sebepler : Stres, alerjik bünye, hormonal dengesizlikler vb. sebeplerden kaynaklanabilir.
  • DıŠSebepler : Bazı ilaçlar, alkol tüketimi, mevsim deÄiÅiklikleri gibi sebeplerden kaynaklanabilir.

Kepek nasıl oluÅur ?

Kepek oluÅumu, saç hücrelerinin normalin üstünde çoÄalmaya baÅlaması ile ortaya çıkar. Salgılanan enzimler saç derisinin bütünlüÄünü bozar ve böylece saç derisini koruyan tabaka bariyer görevini yapamaz hale gelir. Meydana gelen iritasyon ve iltihap hücrelerin daha hızlı bölünmesini ve bütün olarak dıÅarı atılması ile birlikte kepek görüntüsünü ortaya çıkarır.


Åekillendirici ve jöle gibi kimyasal Åekillendiriciler kepek ve dökülmeye sebep olur mu ?

Kozmetik ürünleri bilinçsiz bir Åekilde kullandıÄımızda saçlarımız zarar görebilir. Kozmetik ürünler saç derimizde uzun süre kaldıÄında tahriÅe sebep olabilir. Bu tür ürünleri kullandıktan sonra saç ve saçlı derimizi iyi temizlemeliyiz.


KepeÄi nasıl önleyebilirim ?

Kepek saç derisindeki fazla yaÄın salgılanmasını azaltarak önlenebilir. Saçlarımızı kepeÄe karÅı geliÅtirilmiÅ Åampuanlarla yıkadıÄımızda daha etkili sonuç alabiliriz.


BIOMEN Åampuan saç dökülmesi ve kepek problemine aynı anda nasıl etkili olabiliyor ?

BIOMEN Åampuan yeni geliÅtirilen formülünde bulunan "%100 DoÄal Enerji elementleri" sayesinde çevresel faktörlere baÄlı oluÅan saç dökülmesini engeller. Ãift etkili formülü kepeÄe ilk kullanımdan itibaren etki eder.


%100 DoÄal Enerji elementleri tam olarak nedir ?

Yeni BIOMEN Åampuanda saç ve saçlı derimize sayısız faydası olan, saç dökülmesine karÅı etkili geliÅtirilmiŠözel ekstredir. Bu özel ekstre her saç tipi için geliÅtirilen farklı bitkisel özler ve yaÄlar ile birleÅmektedir. Canlandırıcı etkiye sahip kafein, saç telini nemlendiren yeÅil çay, saç derisini koyucu kabak çekirdeÄi yaÄı ve saç derisini arındıran greyfurt % 100 doÄal olarak kullanılmıÅtır.


Sirke kepeÄe karÅı etkili midir ?

Geleneksel olarak tedavisi uygulanan elma sirkesi saçlı derideki pH dengesini düzenleyerek kepek oluÅumuna neden olan Malassezia bakterisinin üremesini engeller, derideki pullanmalara ve kabarmalara karÅı savunma mekanizması oluÅturulmasına yardımcı olur.


BIOMEN Åampuanın saç dökülmesi ve kepeÄe karÅı etkilerinin dıÅında farklı özellikleri nelerdir ?

Yeni BIOMEN Åampuan saç dökülmesi ve kepeÄe karÅı etkisinin yanında saç saÄlıÄını ve parlaklıÄını korur. Ayrıca, kolay tarama özelliÄi saÄlar.


Keratin nedir ?

Ä°nsanlar ve hayvanların saç, kıl ve tırnaklarında bulunan bir çeÅit proteindir. Keratin saçın yapı taÅıdır. Saçın dayanıklılıÄını ve gücünü arttırır.


Warning: fopen(cash/4dcf2d607c908dae1de17ca9082f536a.bio): failed to open stream: Permission denied in /home/bioment/public_html/CStop.php on line 16

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bioment/public_html/CStop.php on line 17

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bioment/public_html/CStop.php on line 18